Cały czas dążymy do podniesienia jakości obsługi naszych Klientów i dlatego nieustannie się szkolimy. 

 

 

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność współpracować z firmą szkoleniowo-usługową „Binsztok i Partnerzy”, która zrealizowała dla naszych pracowników kurs: „Profesjonalna współpraca w sieci internetowej oraz orientacja na e-commerce z wykorzystaniem technologii IMOS I FLEX. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników sklepu meblowego w nabywaniu kompetencji cyfrowych oparte na systemie pracy BRW.” 

 

Po zrealizowaniu szkolenia możemy polecić firmę Binsztok i Partnerzy jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych, który z jednej strony oferuje szczególnie przydatny pakiet zajęć rozwojowych, a z drugiej stanowi olbrzymie wsparcie w procesach pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Firma pomaga w całościowym przygotowywaniu, realizacji oraz rozliczaniu wszelkich kwestii formalnych związanych z projektami, które pozwalają na podnoszenie kompetencji kadr pracowniczych.