Tegoroczne Sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie Ad Meritum dobiegło końca. Podobnie jak organizatorzy uważamy je za bardzo udane. Również dziękujemy za współpracę – cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w wydarzeniu jako jeden z jego sponsorów. 

Stowarzyszenie Ad Meritum

Ad Meritum to stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy studentów przy Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2005 roku. Jest to młoda, prężna organizacja, skupiająca najlepszych studentów, specjalizujących się w takich dziedzinach jak logistyka międzynarodowa, audyt, analiza strategiczna i zarządzanie personelem. Nadrzędnym celem, jaki przyświeca organizacji, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów specjalności Zarządzanie Międzynarodowe. Jest to możliwe dzięki inicjowaniu współpracy ze środowiskiem biznesu. Właśnie poprzez takie działanie, organizacja jest w stanie propagować wśród studentów postawy przedsiębiorcze, a także promować Katedrę Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.